Spracúvanie osobných údajov
Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Zodpovedná osoba (DPO)
Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:
Milan Balko ,Slepčany 209 ,95152 IČO : 37321994
alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@topinzert.sk

Odporúčame prečítať si celé nové pravidlá a zásady, ktoré nájdete v priložených dokumentoch na stiahnutie.

Tím Topinzert